تفسیر ناب رهبر انقلاب امام خامنه ای از مفهوم انتظار
یک انتظار، انتظارِ فرجِ نهایی است؛
تفسیر ناب رهبر انقلاب امام خامنه ای از مفهوم انتظار

انتظار فرج و گشایش، در نهایت دورانی که ما در آن قرار داریم و بشریت دچار ستم‌ها و آزارهاست، یک مصداق از انتظار فرج است، لیکن انتظار فرج مصداق‌های دیگر هم دارد.

انتظار