• اینکه می‌‌بینید اجانب اینگونه بر ضد ایران تبلیغ می‌‌کنند و رسانه‌‌های گروهیشان بی‌‌وقفه علیه مابه کار گرفته می‌‌شوند، برای این است که این قیام برای اسلام است و ما می‌‌خواهیم فرهنگ اسلامی را در همه جا گسترش دهیم و اینها می‌ترسند که مبادا اسلام در کشورشان رشد پیدا کند و دیگر جایی برای آنها نباشد. امام خمینی(ره)
  • اگر بتوانیم اخلاق را اسلامی کنیم، فرهنگ را اسلامی کنیم، مردم را با خُلقیّات اسلامی پرورش دهیم و صفاتی را که در صدر اسلام از یک جماعت کوچک، یک ملت عظیم و مقتدر درست کرد، در ملتمان زنده کنیم، همینها بزرگترین دستاوردهاست. امام خامنه ای مدظله العالی
معرفی و تحلیل برنامه‌های موفق در بین آثار تلویزیونی
معرفی و تحلیل برنامه‌های موفق در بین آثار تلویزیونی

برنامه «فرمانده» نشان داد که می توان از طریق ایجاد طرح هایی خلاقانه و ارائه ایده هایی متفاوت به تولید برنامه هایی ارزنده و قابل ارزش با توجه به بافت و مختصات بومی گرایی رسید.

انتظار