تأملاتی درباره یادداشت های امام خامنه‌ای بر کتاب های دفاع مقدس
تأملاتی درباره یادداشت های امام خامنه‌ای بر کتاب های دفاع مقدس

آقای علی‌رضا مختارپور، به بهانه‌ی برگزاری مراسم چهارمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت و رونمایی از تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «من زنده‌ام» در یادداشتی به تحلیل محتوای نظرات رهبر انقلاب در حوزه‌ی دفاع مقدس پرداخته است.

انتظار