• اینکه می‌‌بینید اجانب اینگونه بر ضد ایران تبلیغ می‌‌کنند و رسانه‌‌های گروهیشان بی‌‌وقفه علیه مابه کار گرفته می‌‌شوند، برای این است که این قیام برای اسلام است و ما می‌‌خواهیم فرهنگ اسلامی را در همه جا گسترش دهیم و اینها می‌ترسند که مبادا اسلام در کشورشان رشد پیدا کند و دیگر جایی برای آنها نباشد. امام خمینی(ره)
  • اگر بتوانیم اخلاق را اسلامی کنیم، فرهنگ را اسلامی کنیم، مردم را با خُلقیّات اسلامی پرورش دهیم و صفاتی را که در صدر اسلام از یک جماعت کوچک، یک ملت عظیم و مقتدر درست کرد، در ملتمان زنده کنیم، همینها بزرگترین دستاوردهاست. امام خامنه ای مدظله العالی
هدف اصلی نقشه‌های استکبار جهانی نابودی اسلام است
مسئول گروه تفحص و مفقودین شهدا:
هدف اصلی نقشه‌های استکبار جهانی نابودی اسلام است

مسئول گروه تفحص و مفقودین شهدا با اشاره به اینکه باید در مقابل دشمن و تحریم‌های اقتصادی علیه مردم ایستادگی کرد، گفت: امروز دشمن دین ما را هدف گرفته و در زمان جنگ در صدد نابودی دین اسلام بود.

انتظار