از برادری شیطان تا ارائه تصویری انحرافی از تشیع
به بهانه اشاره مجدد ولی امر مسلمین به تشیع لندنی؛
از برادری شیطان تا ارائه تصویری انحرافی از تشیع

راحت‌طلبی و تنزه‌طلبی خصیصه تشیع لندنی است که با زدودن صبغه‌های اجتماعی و سیاسی اسلام و تمسک صرفا به مباحث فردی اسلام و بی‌تفاوتی نسبت به بسیاری از اتفاقات پیرامون و سرخم کردن در قبال انواع جنایت‌های سلطه‌گران در دنیا، خود را از هر گونه زحمتی راحت کرده‌اند.

آیت‌الله اراکی: بساط لیدر تشیع لندنی باید از قم برچیده شود
آیت‌الله اراکی: بساط لیدر تشیع لندنی باید از قم برچیده شود

دبیر مجمع تقریب مذاهب افزود: تشیع لندنی بزرگ‌ترین خطر برای اسلام و شیعه است/ مگر اهل بیت(ع) و مراجع قمه می‌زدند که برخی این را ملاک شیعه می‌دانند/ پول‌های “ام آی سیکس” را به عنوان وجوهات می‌دهند.

انتظار