• اینکه می‌‌بینید اجانب اینگونه بر ضد ایران تبلیغ می‌‌کنند و رسانه‌‌های گروهیشان بی‌‌وقفه علیه مابه کار گرفته می‌‌شوند، برای این است که این قیام برای اسلام است و ما می‌‌خواهیم فرهنگ اسلامی را در همه جا گسترش دهیم و اینها می‌ترسند که مبادا اسلام در کشورشان رشد پیدا کند و دیگر جایی برای آنها نباشد. امام خمینی(ره)
  • اگر بتوانیم اخلاق را اسلامی کنیم، فرهنگ را اسلامی کنیم، مردم را با خُلقیّات اسلامی پرورش دهیم و صفاتی را که در صدر اسلام از یک جماعت کوچک، یک ملت عظیم و مقتدر درست کرد، در ملتمان زنده کنیم، همینها بزرگترین دستاوردهاست. امام خامنه ای مدظله العالی
سیری در رویکرد مبارزاتی شیعه
نظام تشکیلاتی تشیع
سیری در رویکرد مبارزاتی شیعه

روح تشیع با عنصر مبارزه علیه جهل و ظلم عجین شده و انقلاب شیعه تا تحقق وعده الهی و برپایی حکومت صالحان در زمین ادامه خواهد داشت از این رو ضروری است تا این وظیفه انقلابی و هدف بلند انسانی نهادینه گردد.

انتظار