کتاب تشکیلاتی/مروری بر رفتارهای تشکیلاتی حضرت عباس (س)
روضه‌های حضرت عباس محل تربیت سربازان ولایت‌مدار امام زمان است؛
کتاب تشکیلاتی/مروری بر رفتارهای تشکیلاتی حضرت عباس (س)

روضه‌های حضرت عباس محل تربیت سربازان ولایت‌مدار امام زمان است و این راز آن علقه‌ای است که امام عصر به شخصیت کادرساز آخرالزمانی عمویش و مجالس و روضه‌های تشکیلاتی او دارد.

داستان کوتاه مدیریتی تشکیلاتی | بادکنک من
داستان کوتاه مدیریتی تشکیلاتی | بادکنک من

همین اتّفاق در زندگی ما می‌افتد. همه دیوانه‌وار و سراسیمه در جستجوی سعادت خویش به این سوی و آن سوی چنگ می‌اندازیم و نمی‌دانیم سعادت ما در کجا واقع شده است.

انتظار