دستور العمل قرآنی جذب نیرو در یک تشکل دانشجویی
دستور العمل قرآنی جذب نیرو در یک تشکل دانشجویی

دستور العمل قرآنی جذب نیرو در یک تشکل دانشجویی دعوت کننده باید توجه داشته باشد که دعوت به خیر و معروف و خداوند می کند نه به خود. و لذا نیت و توجه الهی داشته باشد.«و من احسن قولا ممن دعا الی الله :: و کیست خوش رفتارتر از آنکس که به سوی خدا دعوت […]

دانشجویان گیلانی خواستار موضع شفاف رییس جمهور شدند
در قبال توهین نشریه فرانسوی به پیامبر اسلام (ص):
دانشجویان گیلانی خواستار موضع شفاف رییس جمهور شدند

تشکلهای دانشجویی دانشگاه گیلان با ارسال بیانیه ای توهین های مکرر نشریات فرانسوی به ساحت مقدس نبی اکرم صلوات الله علیه را محکوم نمود.

انتظار