اشتباه دیپلماسی یا یک ضعف فردی در غیرت دینی
اشتباه دیپلماسی یا یک ضعف فردی در غیرت دینی

حسن زاده از فعالین فرهنگی شهرستان آستارا در گفتگو با سراج: میدانم باید این حرکت تاسف بار را یک اشتباه دیپلماسی نامید یا یک ضعف فردی در غیرت دینی و یا یک بی بصیرتی محض، اما باید بگویم که از دستگاه دیپلماسی کشور بسیار دلگیریم و گرچه دلمان به حضرت آقا گرم است.

انصار الله و نوید نظم نوین جهانی
انصار الله و نوید نظم نوین جهانی

با پیگیری مسئله یمن در سیاست خارجه کشور، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با مدیریت موج اخیر بیداری اسلامی، سبب شود تا سو استفاده کنندگان نتوانند با رفتاری غیراخلاقی مانع از شکل‌گیری نظم نوین در منطقه شوند.

انتظار