تاثیر اینترنت بر سبک مطالعه افراد
تاثیر اینترنت بر سبک مطالعه افراد

مارین وولف روانشناس رشد در دانشگاه تافتز معتقد است علاوه بر آن چه که می خوانیم، آن طوری که می خوانیم نیز اهمیت دارد. وولف از این سبک جدید مطالعه که حاصل اینترنت می باشد ابراز نگرانی می کند، چراکه ظرفیت مطالعه عمیق را در فرد تضعیف می کند.

پخش آنلاین دروس آیت الله جوادی آملی در اینترنت
پخش آنلاین دروس آیت الله جوادی آملی در اینترنت

همزمان با آغاز سال تحصیلی، دروس خارج فقه و تفسیر آیت الله جوادی آملی به صورت زنده از اینترنت قابل دریافت است.

متاسفانه در ماه رمضان وقت زیادی را به رسانه‌های جمعی و اینترنت اختصاص می‌دهیم
متاسفانه در ماه رمضان وقت زیادی را به رسانه‌های جمعی و اینترنت اختصاص می‌دهیم

ماه مبارک رمضان یک فرصت آشتی کنان است و خداوند متعال بهانه‌ای تراشیده تا ارتباط با او برقرار شود و در این مسیر قرآن و مسجد جایگاهی اساسی دارند که جایگاه امروز این دو امر مهم در جامعه آن چنان که باید نیست.

وظیفه جبهه فرهنگی انقلاب در برابر تکنولوژی های روز چیست؟
وظیفه جبهه فرهنگی انقلاب در برابر تکنولوژی های روز چیست؟

در این نوع سبک زندگی، رفته رفته نقش پدر ،مادر،خواهر و برادر در خانواده ایرانی کم رنگ شده و احساس مسئولیت بین آنهارنگ می بازد و همه سرانجام در تنهایی به سر خواهند برد.

انتظار