انتخابات به چه قیمتی؟
انتخابات به چه قیمتی؟

اینها گوشه ای از ناپاکی انتخاباتی است که روزانه شاهدش هستیم و اینجاست که در هیاهوی این مدعیان دروغین خدمت به مردم، افرادی هم پیدا می شوند که حاضر نیستند تحت هر شرایطی تن به ذلت اینگونه تبلیغات دهند.

مجموعه پوسترهای نمایشگاهی «نماینده من» – ۳
مجموعه پوسترهای نمایشگاهی «نماینده من» – ۳

انتخابات مجلس دهم در ۷ اسفندماه برگزار خواهد شد که نامزدهای انتخاباتی باید حائز ویژگی ها و شاخصه هایی برای تشکیل یک مجلس کارآمد و موثر در پیشبرد برنامه های نظام جمهوری اسلامی باشند.

مجموعه پوسترهای نمایشگاهی «نماینده من» -۲
مجموعه پوسترهای نمایشگاهی «نماینده من» -۲

انتخابات مجلس دهم در ۷ اسفندماه برگزار خواهد شد که نامزدهای انتخاباتی باید حائز ویژگی ها و شاخصه هایی برای تشکیل یک مجلس کارآمد و موثر در پیشبرد برنامه های نظام جمهوری اسلامی باشند.

بایسته های رقابت انتخاباتی سالم و اخلاقی در تراز جمهوری اسلامی
بایسته های رقابت انتخاباتی سالم و اخلاقی در تراز جمهوری اسلامی

مجید رحمانی: سلامت انتخاباتی دارای دامنه وسیعی است و رعایت اخلاق را می توان از مهمترین شاخصه های آن نام برد.

دانلود مجموعه پوسترهای نمایشگاهی «نماینده من»
دانلود مجموعه پوسترهای نمایشگاهی «نماینده من»

روزشمار برگزاری انتخابات ۷ اسفندماه به روزهای پایانی خود رسیده و مردم برای حضور در پای صندوق های رای آماده می شوند. یکی از دغدغه های اصلی افراد واجد شرایط رای دادن، برگزیدن کسانی است که قادر باشند بهترین عملکرد را در مجلس داشته باشند

انتظار