روایت رهبر انقلاب از زندگی ادبی‌شان
روایت رهبر انقلاب از زندگی ادبی‌شان

  از زمزمه‌های مادرانه از حافظ تا دیدار با امیری فیروزکوهی؛   روایت رهبر انقلاب از زندگی ادبی‌شان   درب را کوبیدم، خدمتکاری آمد و در را باز کرد و از اینکه یک جوان آخوند درب خانه‌ی آقای فیروزکوهی را می‌زند، تعجّب کرد. چون ندیده بود که یک آخوند درب این خانه را بزند. سراغ […]

انتظار