استقبال اسکـار از دستور عقب‌نشینی
استقبال اسکـار از دستور عقب‌نشینی

آیا ۱۹۱۷ برای پروپاگاندای جنگ با ایران ساخته شد؟ فیلم «۱۹۱۷» ناگهان به شکل بی‌سابقه‌ای در جدول منتقدان آمریکا عروج کرد و مورد توجه انجمن‌های مختلف سینمایی، از تهیه‌کنندگان گرفته تا نشریات تخصصی فیلم قرار گرفت. فیلم «۱۹۱۷» ناگهان به شکل بی‌سابقه‌ای در جدول منتقدان آمریکا عروج کرد و مورد توجه انجمن‌های مختلف سینمایی، از […]

انتظار