حجت الاسلام احمد پناهیان:دولت در حکومت اسلامی بخشی از ولایت فقیه می‌باشد
حجت الاسلام احمد پناهیان:دولت در حکومت اسلامی بخشی از ولایت فقیه می‌باشد

در اصل ماهیت اصلی و اساسی دولت در حاکمیت دینی،حاکمیت ولایت فقیه است و وقتی شما بگوید دولت نباید به دین مردم کاری داشته باشد یعنی در واقع ولایت فقیه نباید به دین مردم کاری داشته باشد که این با اساس منطق دینی ما صد در صد مغایرت دارد.

انتظار