پاسخ احمد پناهیان به اظهارات مرجع مورد حمایت انگلیس | آخوند انگلیسی 2
پاسخ احمد پناهیان به اظهارات مرجع مورد حمایت انگلیس | آخوند انگلیسی 2

مستند صوتی (آخوند انگلیسی 2) فوق العاده زیبا با استفاده از بیانات امام خامنه ای و سخنان حاج احمد پناهیان در دانشگاه امام صادق علیه السلام که به رسوا سازی بیت نفاق شیرازی ها پرداختند.

انتظار