هدف اصلی نقشه‌های استکبار جهانی نابودی اسلام است
مسئول گروه تفحص و مفقودین شهدا:
هدف اصلی نقشه‌های استکبار جهانی نابودی اسلام است

مسئول گروه تفحص و مفقودین شهدا با اشاره به اینکه باید در مقابل دشمن و تحریم‌های اقتصادی علیه مردم ایستادگی کرد، گفت: امروز دشمن دین ما را هدف گرفته و در زمان جنگ در صدد نابودی دین اسلام بود.

انتظار