آیا «هالیوود اسلامی» در حال ظهور است؟
آیا «هالیوود اسلامی» در حال ظهور است؟

روزنامه سازندگی در شماره امروز خود به بررسی کارنامه محمدحسنی و اوج پرداخته است آیا «هالیوود اسلامی» در حال ظهور است؟/ موسسه اوج از نگاه محمد قوچانی روزنامه سازندگی در شماره امروز خود پرونده ویژه‎ای در مورد سازمان هنری-رسانه‎ای «اوج» کار کرده است و از ظهور «هالیوود اسلامی» و جان گرفتن نسل سوم هنر انقلاب […]

انتظار