مجید رحمانی/هفتمین اجتماع بزرگ گیلانیان در نجف و کربلا در چهار مراسم باعنوان مانند سالهای گذشته انجام خواهد شد.
مجید رحمانی/هفتمین اجتماع بزرگ گیلانیان در نجف و کربلا در چهار مراسم باعنوان مانند سالهای گذشته انجام خواهد شد.

هفتمین اجتماع بزرگ گیلانیان در نجف و کربلا در چهار مراسم باعنوان مانند سالهای گذشته انجام خواهد شد. یه گزارش سراج هشت، مجید رحمانی مسئول ستاد مردمی اربعین جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در استان گیلان، در  شرح برنامه های فرهنگی این ستاد با عنوان (قافله عاشقی گیلان) بیان نمودند: مجید رحمانی، پیاده روی اربعین دارای […]

انتظار