اینجا اخلاص و ادب گرانتر از اسم و منصب است
ابوذر بیوکافی در گفت‌وگو با تسنیم:
اینجا اخلاص و ادب گرانتر از اسم و منصب است

حلقه گمشده این روزهای مداحی‌ها اثر کلام و سوز دل است، اثر کلام را باید از اهل نفس خواست از خود امام معصوم.

انتظار