گزارش تصویری از همایش نهضت جنگل، مینیاتور جمهوری اسلامی
اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان:
گزارش تصویری از همایش نهضت جنگل، مینیاتور جمهوری اسلامی

همایش نهضت جنگل، مینیاتور جمهوری اسلامی توسط اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان برگزار گردید.

انتظار