رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی در نماز سیاسی عبادی جمعه
رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی در نماز سیاسی عبادی جمعه

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور از مردم نمازگزار نماز عبادی – سیاسی جمعه خواست، ندای ملت ایران را به گوش ریاست قوه قضاییه برساند و علاوه بر اعلام حمایت خود از دستگاه قضا خواستار اجرای عدالت در مورد پرونده آقازاده معروف شوند.

انتظار