مظلومیت حامی روزهای سخت پیامبر خدا
به مناسبت سالروز وفات حضرت ابوطالب
مظلومیت حامی روزهای سخت پیامبر خدا

ابوطالب به گواه تاريخ حاضر بود جان و مال و خانواده اش را برای دفاع از پيامبر بدهد. تا زمانی كه زنده بود، هيچ كس جرئت آزار پيامبر را نداشت. امام صادق(ع) فرمود: «وقتی ابوطالب از دنيا رفت، جبرئيل بر پيامبر نازل شد و گفت: «ای محمد، از مكه بيرون برو كه ديگر ياوری در آنجا نداری»

انتظار