اسلام سلفی و اسلام سازشکار دو نوع نفاق است که با کفر همراه می شود
اسلام سلفی و اسلام سازشکار دو نوع نفاق است که با کفر همراه می شود

و من وقتی می گویم ایدئولوژی، مقصودم ایده های اساسی است که برای بشریت و آینده بشریت ارائه می شود که همه حیات بر محور آنها شکل می گیرد؛

جلسه اعضای شورای سیاستگذاری هیئت ثارالله رشت با آیت الله میرباقری
جلسه اعضای شورای سیاستگذاری هیئت ثارالله رشت با آیت الله میرباقری

در ابتدای این جلسه حجة الاسلام متقیان با ارائه گزارشی از فعالیت های چندسال اخیر هیئت ثارالله رشت تقاضای راهنمایی و ارشاد را داشتند.

انتظار