دانلود فیلم / ناگفته های آیت الله مومن از انتخاب رهبری
دانلود فیلم / ناگفته های آیت الله مومن از انتخاب رهبری

ناگفته های آیت الله مومن از انتخاب رهبری. گزیده ای از صحبت های مهم آیت الله محمد مومن شاگرد امام خمینی (ره)، از اعضای شورای محترم نگهبان و مجلس خبرگان رهبری پیرامون جلسه حساس خبرگان بعد از رحلت حضرت امام (ره) و نحوه انتخاب امام خامنه ای (حفظه الله تعالی) به مقام رهبری.

انتظار