• اینکه می‌‌بینید اجانب اینگونه بر ضد ایران تبلیغ می‌‌کنند و رسانه‌‌های گروهیشان بی‌‌وقفه علیه مابه کار گرفته می‌‌شوند، برای این است که این قیام برای اسلام است و ما می‌‌خواهیم فرهنگ اسلامی را در همه جا گسترش دهیم و اینها می‌ترسند که مبادا اسلام در کشورشان رشد پیدا کند و دیگر جایی برای آنها نباشد. امام خمینی(ره)
  • اگر بتوانیم اخلاق را اسلامی کنیم، فرهنگ را اسلامی کنیم، مردم را با خُلقیّات اسلامی پرورش دهیم و صفاتی را که در صدر اسلام از یک جماعت کوچک، یک ملت عظیم و مقتدر درست کرد، در ملتمان زنده کنیم، همینها بزرگترین دستاوردهاست. امام خامنه ای مدظله العالی
برای مجلس خبرگان نباید از «اجتهاد» افراد کوتاه بیاییم
برای مجلس خبرگان نباید از «اجتهاد» افراد کوتاه بیاییم

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه علنی کردن برخی گزارش‌های خبرگان از جمله کمیسیون تحقیق از اختیارات هیأت رئیسه خبرگان است، گفت: هیأت رئیسه می‌تواند هر مقدار از محتوای مجلس خبرگان را که مصلحت می‌داند به صورت علنی منتشر کند.

انتظار