صحبت‌های عظیما درباره مخالفت‌ها با انیمیشن «عملیات مکه»
صحبت‌های عظیما درباره مخالفت‌ها با انیمیشن «عملیات مکه»

  صحبت‌های عظیما درباره مخالفت‌ها با انیمیشن «عملیات مکه»   زمانی که در جامعه هنری از یک حقی صحبت می‌شود، آماج تهمت‌ها قرار می‌گیریم و حمایت بایسته و شایسته صورت نمی‌گیرد، اما وقتی اثر باطلی تولید می‌شود، هواداران زیادی پیدا می‌کند. فرهاد عظیما، انیمیشن ساز و هنرمند انقلابی کشور  درباره ساخت انیمیشن «فتح مکه» گفت: […]

انتظار