فتنه ۸۸ ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرد
فتنه ۸۸ ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرد

یحیی آل‌اسحاق با اشاره به جلسه مرحوم عسکراولادی با میرحسین موسوی گفت: موسوی تاکید داشت که من خودم بسیجی هستم و برای انقلاب هزینه گذاشتم، شما نگران نباشید من حتما از چارچوب بیرون نمی‌روم.

انتظار