من، او، اجبار یا آزادی
من، او، اجبار یا آزادی

بهش گفتم: این شرکت، مانتوهای خیلی زیبایی برای دختر هشت ساله ات داره. شیک و مجلسی
گفت: راست می گی! خیلی نازه! اما من برای دخترم مانتو نمی خرم!

در جمهوری اسلامی تعرض به غیرمسلمان هیچ سابقه‌ای ندارد
در جمهوری اسلامی تعرض به غیرمسلمان هیچ سابقه‌ای ندارد

رهبر معظم انقلاب فرمودند: بحث این نیست که چرا مسلمانها آزادی لازم را در بسیاری از این کشورها ندارند؛ بحث بر سرِ این است که چرا امنیت جانی ندارند.

انتظار