سخت‌ترین مشق “علیرضا و آرمیتا” در روز اول مهر
سخت‌ترین مشق “علیرضا و آرمیتا” در روز اول مهر

حسین قدیانی در یادداشت امروز روزنامه وطن امروز نوشت: الف. ب. آب… این «الفبای مهر» است، که معلم، نوشتن را با همین «آب» به ما آموخت.

انتظار