از برادری شیطان تا ارائه تصویری انحرافی از تشیع
به بهانه اشاره مجدد ولی امر مسلمین به تشیع لندنی؛
از برادری شیطان تا ارائه تصویری انحرافی از تشیع

راحت‌طلبی و تنزه‌طلبی خصیصه تشیع لندنی است که با زدودن صبغه‌های اجتماعی و سیاسی اسلام و تمسک صرفا به مباحث فردی اسلام و بی‌تفاوتی نسبت به بسیاری از اتفاقات پیرامون و سرخم کردن در قبال انواع جنایت‌های سلطه‌گران در دنیا، خود را از هر گونه زحمتی راحت کرده‌اند.

پاسخ احمد پناهیان به اظهارات مرجع مورد حمایت انگلیس | آخوند انگلیسی 2
پاسخ احمد پناهیان به اظهارات مرجع مورد حمایت انگلیس | آخوند انگلیسی 2

مستند صوتی (آخوند انگلیسی 2) فوق العاده زیبا با استفاده از بیانات امام خامنه ای و سخنان حاج احمد پناهیان در دانشگاه امام صادق علیه السلام که به رسوا سازی بیت نفاق شیرازی ها پرداختند.

انتظار