خصوصیات یاران امام زمان (عج)/ امیدها و ترس‌های دوران غیبت
خصوصیات یاران امام زمان (عج)/ امیدها و ترس‌های دوران غیبت

با پناه بردن به نامه‌های امام زمان (عج) می‌توان از انحرافات زمان غیبت در امان ماند و در سایه انتظار صحیح به اصلاح پرداخت و روز به روز خود را به امام نزدیکتر کرد و با او انس بیشتری گرفت. زندگی در عصر غیبت مختصات خود را دارد. عصری که حجت الهی در آن وجود […]

انتظار