جهت شرکت در کارگاه آموزشی سواد فضای مجازی، ویژه اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه های استان گیلان، لطفا موارد زیر را تکمیل نمائید:

فرم ثبت نام

 

تائیدیه