اشعار امام زمان علیه السلام

روضه شب شهادت

نوحه مادر مادر مادر

نوحه بالای بلندای مزارت خبری نیست

نوحه یاد شبهای بقیع

نوحه دل را به حریم یار بردن عشق است

نریز آب روی این پلکا که