shab-6

همیشه نگرانش بود؛ از روزی که برادرش به او سپرده بودش.
دلش می‌خواست قد کشیدنش را ببیند؛ مرد شدنش را.
حالا عمو نگاه می‌کرد به برادرزاده که چقدر مرد شده بود؛ چقدر قد کشیده بود.
که طعم عسل چقدر به دهانش مزه کرده بود.
فقط مانده بود چگونه تا حرم برگرداندش.
و بزرگ شد به بزرگی محبت تو و شیرینی عسل

ششمین شماره «یک ورق روضه» که مجلس ششم این هیات کاغذی است، به نام نامی قاسم ابن حسن (علیه السلام) فرزند کریم اهل بیت، حضرت امام حسن مجتبی (علیه السلام) مزین شده است.

می توانید فایل های مجلس ششم «یک ورق روضه» را در قالب JPEG  و در اندازه با کیفیت برای چاپ از طریق لینک های زیر دریافت نمائید.

دریافت صفحه اول مجلس ششم یک ورق روضه

دریافت صفحه دوم مجلس ششم یک ورق روضه