موضوع سخنرانی حجت الاسلام صفوی شکر برای این فرصت عزاداری و توفیق حضور در مجالس اباعبدالله بود. ایشان با توجه به مساله توفیق خاطر نشان کردند که قانونی کلی حاکم بر جهان این است که هر چیز سببی دارد و نظام سبب و مسبب از طرف خدا ایجاد شده است. در همین راستا مومن که هدفش رسیدن به سعادت و خوشبختی دو جهان است نیاز به اسبابی جهت رسیدن به این هدف دارد. ایشان ادامه دادند که وقتی خداوند اسباب رسیدن به سعادت را برای انسان فراهم می کند یعنی مومن توفیق پیدا می کند. حضور در مجالس عزاداری ابا عبدالله، آشنایی با اهل بیت علیهما سلام و قرآن از توفیقاتی است که خداوند نصیب ما کرده است.

حجت الاسلام دکتر صفوی در ادامه به بیان تفاوت میان صلاح عمل و دل پرداختند و افزودند باید از خدا توفیق عمل دائمی و رسیدن از صلاح عمل به صلاح دل را بخواهیم.

وی به داستان عبید الله بن حر جوفی اشاره کردند که دعوت امام را برای هدایت و حضور در کربلا نپذیرفت و توفیق هدایت نیافت را در ادامه بیان کردند.

در پایان روضه کوتاهی در مورد حضرت مسلم بن عقیل و ماجرای شهادتشان خوانده شد.

مراسم شب اول محرم مسجد پیامبر اعظم (ص) فومن مراسم شب اول محرم مسجد پیامبر اعظم (ص) فومن مراسم شب اول محرم مسجد پیامبر اعظم (ص) فومن مراسم شب اول محرم مسجد پیامبر اعظم (ص) فومن مراسم شب اول محرم مسجد پیامبر اعظم (ص) فومن مراسم شب اول محرم مسجد پیامبر اعظم (ص) فومن مراسم شب اول محرم مسجد پیامبر اعظم (ص) فومن