اولین سوگواره شعر عاشورایی “طوفان واژه ها” توسط هیات سائلین الحسین  در سالن خاتم النبیا رشت برگزار گردید. در این مراسم ضمن قرات آیاتی از کلام الله مجید، دبیر سوگواره جناب لایق برحق اذعان داشت که ماندگاری و تاثیر کلمات بصورت شعر بیشتر می باشد و در روح و جان شنونده می نشیند.

فرزام صفت از شاعران و اساتید بنام و عظمتی فرماندار اسبق رشت بهمراه مداح اهل بیت برادر مسعود عارفی در این مراسم حضور داشتند،  طی برنامه شاعر مذهبی و مردمی سید حمیرضا برقعی که آثاری از قبیل رقعه – باران در کوچه – طوفان واژه ها را در کارنامه شعر خود به ثبت رسانده و نیز برگزیده چندین کنگره کشوری و افتخار قرات شعر نزد مقام معظم رهبری را دارند با اشعار زیبا و عاشورایی خود فضای سوگواره را دگرگون کردند.

در ادامه برخی دیگر از شعرا اشعار خود را قرات کردند و مداح اهل بیت سید حسین رضویان مسئول برگزاری سوگواره به شور مجلس افزود، در پایان با احداء یادمان(تندیس) سوگواره به شعرا این مراسم خاتمه گردید.
با حضور شاعر سرشناس آقای برقعی برگزار شد | اولین سوگواره شعر عاشورایی "طوفان واژه ها" + گزارش تصویری با حضور شاعر سرشناس آقای برقعی برگزار شد | اولین سوگواره شعر عاشورایی "طوفان واژه ها" + گزارش تصویری با حضور شاعر سرشناس آقای برقعی برگزار شد | اولین سوگواره شعر عاشورایی "طوفان واژه ها" + گزارش تصویری با حضور شاعر سرشناس آقای برقعی برگزار شد | اولین سوگواره شعر عاشورایی "طوفان واژه ها" + گزارش تصویری با حضور شاعر سرشناس آقای برقعی برگزار شد | اولین سوگواره شعر عاشورایی "طوفان واژه ها" + گزارش تصویری با حضور شاعر سرشناس آقای برقعی برگزار شد | اولین سوگواره شعر عاشورایی "طوفان واژه ها" + گزارش تصویری با حضور شاعر سرشناس آقای برقعی برگزار شد | اولین سوگواره شعر عاشورایی "طوفان واژه ها" + گزارش تصویری با حضور شاعر سرشناس آقای برقعی برگزار شد | اولین سوگواره شعر عاشورایی "طوفان واژه ها" + گزارش تصویری