این مسابقه به همت کانون شهید عسگری کوچصفهان در ایام ولادت حضرت رضا علیه السلام در این شهر برگزار شد.

گزارش تصویری تجلیل از برندگان مسابقه کتابخوانی در کوچصفهان گزارش تصویری تجلیل از برندگان مسابقه کتابخوانی در کوچصفهان گزارش تصویری تجلیل از برندگان مسابقه کتابخوانی در کوچصفهان گزارش تصویری تجلیل از برندگان مسابقه کتابخوانی در کوچصفهان گزارش تصویری تجلیل از برندگان مسابقه کتابخوانی در کوچصفهان گزارش تصویری تجلیل از برندگان مسابقه کتابخوانی در کوچصفهان گزارش تصویری تجلیل از برندگان مسابقه کتابخوانی در کوچصفهان گزارش تصویری تجلیل از برندگان مسابقه کتابخوانی در کوچصفهان