تا قیامت ز قیام تو قیامت برپاست      همه ماه است محرم، همه جا کرب و بلاست

از قیام تو پیام تو عیان است هنوز      در جهــان مــوج جهـــاد تــو روان اسـت هنــوز

1979167095676670167

…::برای دریافت پوستر بر روی عکس کلیک نمایید::…