حجت الاسلام سید ناصر میر محمدیان، دبیر دفتر تخصصی تبلیغ با اشاره به اینکه در هر دولتی بخش مهمی از حاکمیت و بدنه دولت ثابت می‌مانند و تنها سه لایه مدیریت عوض می‌شوند، گفت: بدنه دولت با فضا و اتمسفر دولت تنظیم می‌شود؛ اگر نظر دولت و بدنه با یکدیگر منطبق باشند با جرات حرکت می کنند و در صورت مخالفت بدنه که به آن استبداد زیر بنایی می گویند نظر خودشان را به دولت اعمال می‌کنند.

وی افزود: مدیریت این فضا سخت است؛ اعمال نظر از سوی بدنه دولت به مدیریت است و مدیر نمی‌تواند نسبت به این اعمال نظر ایستادگی و در جریان ریز کار فعالیت ها قرار گیرد، مدیریت بعد از انجام این فعالیت ها مجبور است از انها دفاع کند.

دبیر دفتر تخصصی تبلیغ  با تاکید بر اینکه عملکرد وزارت ارشاد هم راستای فرمایشات مقام معظم رهبری نبوده است، گفت: عملکرد وزارت ارشاد دولت های گذشته نیز کمی نوسان نسبت به فرمایشات مقام معظم رهبری داشته است؛ وزیران ارشاد دولت های گذشته برای هم راستا شدن با فرمایشات مقام معظم رهبری تلاش کردند اما این وزیر تلاشی نکرده است و این عملکرد نه تنها از وزیر بلکه از بدنه دولت نیز می باشد.