امیرحجت مرادی، مدیرعامل اتحادیه مؤسسات قرآنی ـ مردمی استان گیلان، با اعلام این خبر گفت: دوره تربیت آموزشیار حفظ قرآن با هدف طرح ارتقای معلمان و مدیران مؤسسات و خانه‌های قرآن با اولویت مدیران خانه‌های قرآن روستایی و شهری و مربیان آنها و مربیان مؤسسات قرآنی استان گیلان در بهمن‌ماه امسال برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این دوره نیازمند پیش‌‌نیاز است لذا ضروری است تا متقاضیان حضور در این دوره سه جزء از قرآن را حفظ باشند بنابراین از ۲۰ مهرماه به این افراد برنامه داده می‌شود تا در مدت سه ماه یک جزء از قرآن را حفظ کنند.

مرادی با تأکید بر اینکه در هر شهرستان این استان مدرسی برای دریافت محفوظات اینها مشخص می‌شود، تصریح کرد: این مدرسان طبق برنامه رابط بین شهرستان‌ها و مرکز هستنند که گزارش از روند پیشرفت متقاضیان ارائه می‌دهند. اعطای گواهینامه آموزش حفظ عمومی قرآن مدیرعامل اتحادیه مؤسسات قرآنی ـ مردمی استان گیلان گفت: این دوره به صورت حضوری است و افرادی که این دوره را با موفقیت بگذرانند گواهینامه آموزش عمومی حفظ قرآن از سوی دارالقرآن الکریم استان اعطا می‌شود.

وی افزود: همچنین قبول‌شدگان می‌توانند در خانه‌های قرآن شهری و روستایی و مؤسسات قرآن به مربیگری حفظ عمومی (آموزش حفظ جزء ۳۰ و اجزاء محدود قرآن) بپردازند. مدیرعامل اتحادیه مؤسسات قرآنی ـ مردمی استان گیلان با تأکید براینکه پس از گذراندن این دوره افراد وارد دوره تخصصی می‌شوند، اظهار کرد: این دوره تربیت آموزشیار حفظ مجموعاً ۷۶ ساعت آموزش شامل ۲۸ ساعت روش تدریس کلاسداری عمومی حفظ، ۲۰ ساعت آموزش فصیح‌خوانی و هشت ساعت آموزش احکام عمومی، احکام قرآنی و دیگر مواد درسی است. وی یادآور شد: بعد از این دوره شرکت‌کنندگان یک جزء از قرآن را حفظ کرده‌اند و سه جزء هم که پیش‌نیاز این دوره بوده است پس در پایان این دوره شرکت‌کنندگان حافظ چهار جزء از قرآن خواهند شد.