*قیام شیخ عزالدین قسام

*سید حسن نصرالله

*جنگ ۱۹۷۳ اعراب با اسرائیل

*کشتار صبرا و شتیلا

*تشکیل دولت اسرائیل

*جهاد اسلامی فلسطین

*حزب الله لبنان

*احزاب لبنان

*شهید احمد قصیر