نگاهی به اظهارات چهره های برجسته اصلاحات طی یکسال گذشته نشان می دهد که گرچه آنان مدعی عدم سهم خواهی از دولت و تنها حمایت انتقادی از وی می باشند اما بررسی های دقیق تر نشان می دهد که اصلاح طلبان با شمردن مطالباتی چند به صراحت تاکید دارند در صورت عدم پاسخ مناسب و زود هنگام روحانی به این مطالبات، شرایط سختی را فراروی دولت یازدهم قرار می دهد.

آنالیز فرآیند طی شده توسط اصلاح طلبان در این زمینه عبارت است از:

1- جریان اصلاحات در ابتدا سعی کرد روحانی را پیروز سیاست های انتخاباتی جریان اصلاحات تعریف و تفسیرکند

2- این جریان پیروزی روحانی را پیروزی ذیل گفتمان اصلاحات طرح و بیان کرد

3- خود را ستون فقره اصلی روحانی و دولت تعریف کرد

4- تصریح کرد که اصلاح طلبان و روجانی موتلف یک دیگر هستند.به بیان دیگر این پیام به دولت یازدهم انتقال داده شد که اگر شرایطی موجب شکل گیری ائتلاف شد، شرایط جدید و مطلوب دیگری نیز امکان گسست ائتلاف را ایجاد خواهد کرد.

بررسی این گزاره ها اما این پرسش اصلی را ایجاد می کند که اصلاح طلبان دنبال چه مطالباتی هستند که پاسخ روحانی به آنها برایشان بسیاری جدی و حیاتی است.در این زمینه باید گفت گرچه اصلاح طلبان تلاش می کنند مطالب خود را لا به لای مطالب دیگر کاوری می کنند تا آنان انحصار طلب و یک سویه نگر تعریف نشوند اما هدف اصلی آنان توسعه سیاسی و پدید آمدن شرایط سیاسی لازم برای ورود به ساخت سیاسی رسمی و غیر رسمی می باشد.

در این زمینه شاید صریح ترین بیان را مرتضی الویری داشته است.وی در گفتگو با روزنامه اعتماد ضمن بیان مطالبه اصلاح طلبان از روحانی، دولت را نیز تهدید می کند که در صورت عدم پاسخ به مطالبات اصلاح طلبان، راهشان از هم جدا خواهد شد.

الویری در اینه زمینه می گوید:«اصلاح‌طلبان و آقای روحانی با حفظ خصوصیات ذاتی خود، موتلف هم هستند.اصلاح‌طلبان مطالبات روشنی دارند، به عنوان مثال در حوزه اقتصادی اصلاح‌طلبان به دنبال یک فضای رقابت سالم اقتصادی هستند و شرایط سالم اقتصادی برای یک رشد متوازن را می‌طلبند. در حوزه فرهنگی و اقتصادی آنها به دنبال فضای باز هستند و همینطور برداشتن تنگناهایی را می‌خواهند که سعی شده با رنگ و لعاب یک سلیقه دینی به جامعه تحمیل شود. در حوزه سیاست خارجی به جای تقابل به دنبال تعامل و همکاری هستند، در حوزه اجتماعی مطالب مختلف و حقوق اجتماعی برای کلیه اقشار و مذاهب مد نظر اصلاح‌طلبان است. بنابراین به هر میزانی که آقای روحانی بتواند در این مسیر جلو بیاید و حرکت کند، اصلاح‌طلبان احساس می‌کنند که یک فرد با تابلویی ولو غیر اصلاح‌طلب اهداف آنها را دنبال می‌کند و هیچ دلیلی ندارد که در آن صورت بخواهند از آقای روحانی و اعتدال‌گرایان جدا شوند. اگر در این زمینه عملکرد دولت غیر از این باشد قطعا اصلاح‌طلبان راه خود را خواهند رفت.»

با توجه به اظهارات الویری کاملا مشخص  است که بی تابی شدید اصلاح طلبان برای توسعه سیاسی و عدم توجه روحانی به این موضوع چنان بالا گرفته که اصلاح طلبان را وارد فاز هشدار جدایی شان با دولت یازدهم نموده است.مساله ای که نهایتا باید تا یک سال آینده و در آستانه انتخابات مجلس، منتظر آن بود.