امیرحجت مرادی، مدیرعامل اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های قرآنی این استان با اشاره به عدم تحقق ادغام دو اتحادیه قرآنی کشور و در رابطه با مذاکرات اخیر گفت: تنها دلیل این رویداد‌ها، مستقل نبودن هر دو طرف است و اینکه هر کدام دیگری را به عدم استقلال متهم می‌کند و خود را مبرا از آن می‌داند، عاری از واقعیت است و مواضع هر دو اتحادیه متأثر از سوی نهادهای حاکمیتی است.

مرادی بیان کرد: اینکه اتحادیه مؤسسات قرآنی کشور در مقوله ادغام تابع سیاست‌ها و ابلاغیه‌های سازمان دارالقرآن‌ الکریم است، شکی نیست؛ اما وقتی این اتحادیه وارد مذاکرات اولیه برای امر ادغام شده است، شایسته نیست اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت هم زمان به تأسیس نهاد‌های موازی استانی اقدام کند، لذا نمی‌شود از یک طرف از ادغام و مضموم بودن دو اتحادیه کشوری صحبت کرد، از سوی دیگر در استان‌ها به دنبال ایجاد نهاد‌های موازی بود، این امر صداقت این افراد را زیر سؤال می‌برد، به ویژه اگر هم زمان با مذاکرات ادغام، اقدام به تشکیل اتحادیه استانی شود.

وی تصریح کرد: عجله مسئولان در تشکیل اتحادیه استانی موازی با اتحادیه‌های موجود به نحوی است که در برخی از استان‌ها روند تشکیل اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت خارج از ضوابط قانونی است.

مدیرعامل اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های قرآنی گیلان اظهار کرد: اتحادیه مؤسسات قرآنی ـ مردمی کشور نیز باید درخصوص مقوله ادغام با اتحادیه تشکل‌ها صادقانه رفتار کند، زیرا نمی‌شود مقوله ادغام را متوقف به تعیین تکلیف شدن دستگاه ناظر بر مؤسسات دانست و از طرفی بر سر اساسنامه اتحادیه مدغم مذاکره کرد.

وی در ادامه گفت: اگر متولیان قائل به مقوله ادغام قبل از تعیین دستگاه حاکمیتی برای نظارت و صدور مجوز و سایر مباحث حاکمیتی در حوزه تشکل‌ها و مؤسسات قرآنی نیستند، چرا اساساً مذاکرات را آغاز کردند؟

مرادی با تعجب‌آور دانستن سخن مدیرعامل اتحادیه موسسات قرآنی کشور مبنی بر اینکه جامعه قرآنی شرایط لازم را برای تشکیل اتحادیه مدغم ندارد، افزود: مناسب است مدیرعامل اتحادیه مؤسسات قرآنی ـ مردمی کشور در این رابطه توضیح دهند، در حالی که جامعه قرآنی کشور بارها در اظهارنظر‌های رسمی و غیررسمی ناخرسندی خود را از تشتت موجود ابراز کرده‌اند و نه تنها منتظر ادغام دو اتحادیه کشوری که بی‌صبرانه منتظر ادغام نهاد‌های حاکمیتی و تشکیل سازمانی مستقل و واحد برای امور قرآنی کشور هستند، چگونه به این جمع‌بندی رسیده‌اند که جامعه قرآنی آمادگی ادغام را ندارد.

مدیرعامل اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های قرآنی مردمی استان گیلان گفت: انتقاد مدیرعامل اتحادیه تشکل‌های قرآنی کشور در خصوص ترکیب کمیته منصوب به اتحادیه کشوری مؤسسات به‌جاست، زیرا وقتی طرف مقابل در سطح مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره وارد مذاکرات می‌شود، منطقاً، عرفاً و اخلاقاً باید سطح طرف مقابل نیز در همین حد تعیین شود.

وی در ادامه اظهار کرد: این مسئله فارغ از احترام به طرف مقابل خلاف اصول مذاکره است، مگر اینکه اساساً مذاکره فقط برای مذاکره باشد، والا منافع هیچ تشکلی چنین ترکیبی را اقتضاء نمی‌کند.

مرادی در ادامه افزود: مسئله ادغام دو راهکار دارد که باید هم زمان صورت گیرد، راهکار اول تعیین نهاد حاکمیتی واحد است و وظیفه شورای توسعه فرهنگ قرآنی است که تکلیف این مسئله را یک بار روشن کند و راهکار دوم تشکیل اتحادیه واحد و نظام صنفی مستقل قرآنی ـ مردمی است که این امر نیز متوجه عموم مؤسسات قرآنی کشور است و راهکار آن نیز تشکیل «کنگره مؤسسات قرآنی مردم‌نهاد» است.

مرادی در پایان اظهار کرد: در کنگره مؤسسات قرآنی کشور که متشکل از مجامع عمومی دو اتحادیه است، باید در خصوص روند ادغام دو اتحادیه، ساختار، اساسنامه، نحوه فعالیت اتحادیه در استان‌ها و کشور و سیستم اداره آن بحث و بررسی شود.