حسین بهمنش گفت: موضوع جشن 24 خرداد یا به عبارتی دیگر، جشن اولین سالگی پیروزی حسن روحانی در انتخابات چند نکته را در ذهن متبادر می سازد که به نظر می رسد در کوتاه مدت و دراز مدت تبعات ناخوشایندی برای دولت تدبیر و امید، مردم و بیت المال داشته باشد.

وی افزود: علت و دلیل بنیادی چنین جشنی چیست آیا نهاد ریاست جمهوری به علت کارکردها و عملکرد یک ساله دولت یازدهم است که این جشن را برگزار می کند و یا اینکه صرفا در نظر دارند تا پیروزی حسن روحانی در 24 خرداد 92 را به یاد همگان آورند؟ اگر قسمت اول درست است، به نظر نمی رسد حداقل در یک سال گذشته، شق القمری رخ داده باشد که شایسته جشن گرفتن باشد.

عضو شورای تبیین مواضع سازمان بسیج دانشجویی گیلان گفت: اگر چه نمی شود تمام عملکرد دولت تدبیر و امید را زیر سوال  برد؛ اما اگر قسمت دوم صحیح است که می خواهند پیروزی حسن روحانی در 24 خرداد 92 را به یاد همگان آورند به هیچ عنوان منطقی و مورد پذیرش نیست، که دولتی مستقر در عرصه اجرایی و با وظایف فرا جناحی، رقابت ها و رویدادهای دوران انتخابات را تداعی کند و به رخ دیگران بکشد.

بهمنش افزود: با کدام بودجه و نیروی سازماندهی شده این جشن ها که ظاهرا سراسری خواهد بود، انجام می گیرد؟ اگر جشنی به سان برنامه روز زن در کاخ سعد آباد باشد، که باید اظهار تاسف شدید کرد؛ چرا که اهداف شخصی و جناحی با بودجه عمومی و نیروی کار دولتی غیر قابل قبول خواهد بود.

وی گفت: با توجه به سابقه اینچنین برنامه هایی در دولت های گذشته که غالبا با بودجه بیت المال انجام گرفته است، دور از ذهن به نظر نمی رسد.

عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی گیلان گفت: در صورت برگزاری این چنین جشن هایی با اهدای غیر منطقی آیا رویه ای ثابت و نامیمون برای دولت های بعدی نمی شود؟

بهمنش خاطرنشان کرد: اگر این جشن خودجوش و مردمی باشد بدون اشکال است؛ اما اگر از طرف دولت و با پول بیت المال برگزار شود قطعا در سطوح پایین تر سازمان و ادرات دولتی به هر بهانه ای تصمیم به برگزاری جشن ها و برنامه های دولت ساخته می کنند که این امر در شان نظام جمهوری اسلامی نخواهد بود.