به گزارش سراج ۸، نشست تخصصی بررسی چالش های جمعیتی گیلان با حضور سرکار خانم دکتر اردبیلی (پزشک و کارشناس مسائل زنان و خانواده) در رشت برگزار میگردد.
زمان:شنبه ۱۱ بهمن ماه ۹۹
ساعت:۹:۳۰ صبح
مکان:رشت،گلسار،خیابان ۹۵،سالن شاهد و ایثار

با حضور فرهیختگان و پژوهشگران مسائل جمعیتی استان گیلان.