به گزارش سراج هشت، این رزمایش در لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب با میانداری هیآت مذهبی، در دو مرحله عملیاتی اجرا می‌شود:

در مصاحبه حجت الاسلام متقی مسئول جامعه ایمانی مشعر استان گیلان مرحله مقدماتی، پویش ملی “علی یاوران” نام دارد این پویش با هدف شناسایی و کمک به محرومین  استان گیلان شکل گرفته است. موضوع این پویش پخت و توزیع غذای گرم سحری، افطار و توزیع بسته غذایی میان نیازمندان درماه میارک رمضان و با رعایت تمام دستورالعمل های وزارت بهداشت است.

مرحله دوم و تکمیلی این رزمایش، باعنوان پوبش “خانواده حامی” ، برنامه ای جامع و بلندمدت چند ساله  است برای ارتباط مستمر با خانواده های نیازمندان که توسط گروه های جهادی استان گیلان تحت قرار گاه مردمی محله محور (جبهه همدلی) شناسایی و سامان دهی شده اند هدف از این پویش رفع کامل انواع نیازهای اقتصادی فرهنگی و اجتماعی این خانواده هااست. بطوریکه ایشان را به حد کفاف رشد و توانمندی برساند.

جهت ثبت مجموعه خود در رزمایش و دریافت دفترچه دستورالعمل های رزمایش و ارسال گزارش فعالیت ها برای انعکاس رسانه ای، به آدرس www.miandar.com/110 مراجعه نمایید.