دبیرخانه دومین فراخوان نشان هیئت، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد داوری جایزه «نشان منتخب مردم» در صفحه هنر هیئت در اینستاگرام در حال برگزاری است و قرار است جایزه این بخش به اثری تعلق بگیرد که دارای بیشترین «پسند(لایک)» است.

جامعه ایمانی مشعر در هفته‌های گذشته با انتشار فراخوان نشان هیئت، در نظر دارد در راستای ماندگاری و ثبتِ بخشی از هویت تاریخی هیأت، دومین کتاب «نشان هیأت» را به عنوان یکی از اسناد هویتی هیأت منتشر نماید. در همین راستا، از مدیران هیئات و هنرمندان هیئتی دعوت شده تا با مشارکت فعال در این فراخوان، این مجموعه را در پیشبرد بهتر و کامل‌تر این امر یاری رسانند.

شما داوری کنید!
دبیرخانه دومین فراخوان نشان هیئت، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد داوری جایزه «نشان منتخب مردم» در صفحه هنر هیئت در ایینستاگرام در حال برگزاری است و قرار است جایزه این بخش به اثری تعلق بگیرد که دارای بیشترین «پسند(لایک)» است.

کاربران فضای مجازی قادرند تا روز اول اسفندماه می توانید با مراجعه به صفحه هنر هیئت به آثار برتر خود رای دهید!

در ادامه برخی از آثار ارسالی به این فراخوان آمده است:

حلقه وصل/