ستاد مردمی راهبری پیشرفت جامع از تمام موسسات، تشکل‌ها، مجموعه های خودجوش مردمی و جوانان دعوت می‌نماید تا فعالیت ها و اقدامات خود در مسیر پیشرفت کشور را در سه سطح عمومی،  تخصصی و ویژه ثبت نمایند.

از مجموعه های منتخب علاوه بر آنکه در بهمن ماه و در ابررویداد هفته پیشرفت تقدیر خواهد شد، جوایزی نیز برای پیشبری عملیات ها و برنامه های مورد توافق با مرکز تعالی پیشرفت اهدا می گردد. این رویداد سالانه و با همکاری همه حلقه های میانی برگزار خواهد شد.

شرایط شرکت در فراخوان:

 • عموم مجموعه های مردمی (رسمی یا غیر رسمی) می‌توانند مخاطب این فراخوان باشند.
 • مجموعه های مردمی در بخش هایی مانند تعاونی‌ها، شرکت های دانش بنیان، مدارس، مساجد، دانشگاه ها، تشکل های دانشجویی، موسسات فرهنگی، گروه های جهادی، خیریه ها، هیئت های مذهبی، اتحادیه‌ها و اصناف، رسانه ها، کارآفرینی و … می توانند در این جشنواره شرکت نمایند.

 

محورهای جشنواره:

جشنواره در سه بخش عمومی، تخصصی و ویژه برگزار میگردد که شرایط شرکت در هر بخش بدین شرح است:

بخش ویژه ( رقابت هسته های پیشرفت )

هسته های پیشرفت، هسته های همه جانبه ای هستند که برای تحول مناطق خود دارای نقشه می باشند.( به تعریف رجوع شود) این هسته های می توانند اقدامات صورت گرفته خود را، در محورهای زیر در فراخوان عهدواره شرکت دهند:

 • محور اول: توانایی هسته های پیشرفت در به میدان آوردن مردم
 • محور دوم: توانایی هسته های پیشرفت برای تدوین نقشه پیشرفت جامع منطقه‌ای
 • محور سوم: یک یا چند عملیات موثر منطقه‌ای انجام شده توسط هسته های پیشرفت
 • محور چهارم: توانایی هسته های پیشرفت در رایزینی و به‌کارگیری ظرفیت‌های حاکمیتی
 • محور پنجم: قابلیت هسته های پیشرفت در درک مولفه های پیشرفت و دقت به ابعاد مبارزه با توسعه گرایی

بخش تخصصی ( رقابت هسته‌های پیشران منطقه‌ای )

هسته های پیشران منطقه ای به صورت تخصصی و حرفه ای، تنها در یک عرصه مشغول به فعالیت و حل مسائل تحول آفرین در سطح منطقه خود هستند ( به تعریف رجوع شود).

علاوه بر مجموعه های داوطلبانه، شرکتهای بخش خصوصی که با رویکرد حل مساله منطقه ای، موجب انتفاع عمومی و حل مسائل تحول آفرین شده اند نیز می توانند در این بخش ثبت نام نمایند.

بخشهای رقابت تخصصی در سال اول شامل عناوین زیر می باشد:

 • عرصه گردشگری منطقه ای
 • عرصه مطالبه گری ملی و منطقه ای
 • عرصه آموزش منطقه ای
 • عرصه کسب و کار اجتماعی
 • عرصه تحول یا همراه سازی حکمرانی ملی و منطقه ای
 • عرصه کشاورزی منطقه ای
 • عرصه صنعت منطقه ای
 • عرصه صادرات منطقه ای
 • عرصه افزایش جمعیت
 • عرصه خدمات اجتماعی و خیریه
 • عرصه سلامت منطقه ای

بخش عمومی (هسته‌های عمومی در مسیر پیشرفت )

پیشرفت زمانی محقق خواهد شد که همه اقشار و افراد نسبت حقیقی با بحث پیشرفت احساس کنند و گفتمان پیشرفت به یک گفتمان عمومی تبدیل شود. همه مجموعه های خودجوش مردمی می توانند گامهای موثری در تبدیل پیشرفت به یک گفتمان عمومی بردارند. کار گفتمانی و فعالیت مردمی و بکارگیری خلاقیت در ایجاد تحول در پیشرفت محیط معیارهایی است که تمامی این مجموعه ها می توانند در آنها با هم رقابت کنند.( به تعریف رجوع شود)

در بخش عمومی رقابت ها در سال اول بین مجموعه های زیر شکل خواهد گرفت:

 • تعاونی پیشرفت
 • مسجد پیشرفت
 • دانشگاه پیشرفت
 • شهر پیشرفت
 • روستای پیشرفت
 • خانواده پیشرفت
 • گروه جهادی پیشرفت
 • مدرسه پیشرفت
 • صنف پیشرفت
 • تشکل دانشجویی
 • موسسه فرهنگی
 • خیریه پیشرفت
 • مجموعه کارآفرین پیشرفت

فرآیند ثبت فراخوان :

ورود به صفحه اختصاصی «عصر پیشرفت» در سایت جشنواره و تکمیل فرم مربوطه و ثبت فراخوان در سایت Asr-Pishraft.ir


*
مهلت ارسال آثار تا ۲۹ دیماه ۹۸ می‌باشد.

 لینک ثبت نام در عهدواره ملی هسته های پیشرفت