به گزارش سراج هشت، صفحه اول روزنامه‌های گیلان امروز(یکشنبه، ۱۰ آذر) به عناوین زیر به چاپ رسید.

«ثبت نام حدود هفت هزار نفر در انتخابات مجلس»، «مسئولان با حضور مستمر میان مردم امیدافزایی کنند»، « همه باید به اصل بی‌طرفی در انتخابات توجه کنند» از عناوین روزنامه‌های ۱۰ آذر گیلان است.

به گزارش سراج هشت، صفحه اول روزنامه‌های گیلان امروز(یکشنبه، ۱۰ آذر) به عناوین زیر به چاپ رسید.

نسیم: ثبت نام حدود هفت هزار نفر در انتخابات مجلس

گلچین امروز: مسئولان با حضور مستمر میان مردم امیدافزایی کنند

سوال و جواب: همه باید به اصل بی‌طرفی در انتخابات توجه کنند