به گزارش سراج هشت، صفحه اول روزنامه های امروز(شنبه، ۲۵ آبان) گیلان با عناوین زیر به چاپ رسید.

« تنها بخش اندکی از ۲۷۰ کیلومتر ساحل گیلان در دسترس است»، «به دنبال افزایش حداقل دستمزد و دفاع از حقوق کارگران هستیم» و « بازگشت ۳۶۰ واحد نیمه فعال وراکد به چرخه تولید گیلان» از عناوین نخست روزنامه‌های شنبه( ۲۵ آبان) گیلان است.

به گزارش سراج هشت، صفحه اول روزنامه‌های امروز(شنبه، ۲۵ آبان) گیلان با عناوین زیر به چاپ رسید.

نسیم: تنها بخش اندکی از ۲۷۰ کیلومتر ساحل گیلان در دسترس است.

گیلان امروز: به دنبال افزایش حداقل دستمزد و دفاع از حقوق کارگران هستیم

سوال و جواب: بازگشت ۳۶۰ واحد نیمه فعال وراکد به چرخه تولید گیلان